ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας για εγγραφή σε πολιτιστική - αθλητική δραστηριότητα του Δήμου Πετρούπολης για την περίοδο 2020-2021 απαιτείται να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στο σύστημα. Παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί 'ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ' και ακολουθήστε τις οδηγίες.