ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021